Daikirai, Daikirai, Daikirai
Rank: 66431st, it has 1 monthly / 4.8K total views.
Authors: Sachimo
Artists: Sachimo
Genres: Yaoi , Drama
Original language: Japanese
Translated language: Vietnamese
Release status: Ongoing
Summary:
Kou, học sinh cao trung bị đồn thủa là thần chết (Shinigami) kể từ khi cái chết cướp đi ba người thân yêu nhất của cậu: mẹ chết sau khi sinh cậu, cha chết vì bảo vệ cậu, người yêu chết để cứu thoát cậu. Từ đó, Kou tin rằng những ai được thần chết yêu mến đều sẽ… chết
show the remaining

Chapters (0)

${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}

No chapter yet